Znanstveno, savjetodavno vijeće: Odbor stručnjaka

(1) Članovi odbora su ovlašteni predstavnici legitimnih organizacija i institucija uključenih u realizaciju ovog projekta, eksperti iz područja: šećerne bolesti, srčanih bolesti, povišenog tlaka, želučanih tegoba, pretilosti i sporta

(2) Članovi Savjetodavnog vijeća odražavaju sliku  članstva Udruge, sastavljenog od javnih institucija, znanstvenih institucija i interesnih i stručnih udruga.

(3) Savjetodavno vijeća je savjetuje Skupštinu u definiranju  strateškog i intelektualnog okvira za rad Udruge.

(4) Sastaje se najmanje jednom godišnje kako bi raspravljali o strateškim pitanjima na području nutricionizma, prehrambenih navika, utjecaja prehrane na život i razvoj pojedinih skupina građana  i njihove implikacije za rad i budući razvoj Udruge.

 

Doc.dr.sc. Zvonimir Šatalić, docent PBF-a, Prehrambeno – biotehnološki fakultet,www.pbf.unizg.hrPREUZMITE ŽIVOTOPIS

Dr.sc. Sandra Šikić, dipl. ing., zamjenica ravnatelja za stručne poslove, ZZJZ Andrija Štampar, www.stampar.hr

Mimi Vurdelja, nutricionist Hrvatski Olimpijski Odbor, www.hoo.hrPREUZMITE ŽIVOTOPIS

Mr.sc. Marijan Katalenić, dipl.ing.

Prof. Karin Mimica, osnivačica i predsjednica Kluba Gastronaut, Klub Gastronaut, www.gastronaut.hr

Marjeta Mišigoj-Duraković, dr. med., spec.interne medicine, Kineziološki fakultet

 

Krunoslav Šimunec, dipl.ing. član upravnog odbora HDK, Hrvatsko Društvo za Kvalitetu, www.hdkvaliteta.hr

Prof.dr.sc. Lea Smirčić – Duvnjak, prim. dr. med, izvanredni profesor

¸

Dr.sc. Saša Jevtović, dr. med. specijalist psihijatar

Dr.sc. Mladen Solarić, prim. dr. med., specijalist radioterapije i onkologije

PREUZMITE ŽIVOTOPIS

Joško Bekavac mag. ing. preh. teh., direktor Carica Nova d.o.o.

 

Ivana Vukmanić, Kuhar specijalist

Časlav Matijević, Kuhar

Igor Radelić, dipl. iur., Pravnik

 

 

Frane Šerka, Profesionalni kuhar