Konferencija za primijenjeni nutricionizam se u organizaciji Udruge Zdravi Obrok Hrvatska, održala 17.11.2016 u Hotelu Dubrovnik, Zagreb.

Novosti

Na Konferenciji su prezentirani novi vidovi pristupa marketingu hrani, zdravstvenom turizmu i zdravoj gastronomiji, proizvodnji hrane prilagođene potrebama pojedinaca ili grupa ljudi i IT tehnologijama u sektoru hrane kao bitnoj odrednici razvoja. Nutricionizam ili znanost o prehrani bavi se razmatranjem odnosa između čovjeka i hrane i sve što proizlazi iz tog odnosa, a upravo predavanja na ovoj konferenciji ukazala su na primjenu tih postulata u masovnoj prehrani. Svaka tema na konferenciji je  podržana je okruglim stolom s renomiranim moderatorima i članovima koji su dali svoj pogled a time i doprinos temi.Više

Usvojen Okvir za stvaranje i primjenu standarda prehrane u javnoj upotrebi u Hrvatskoj

Novosti

Model stvaranja sustava samoregulacije unutarnjih odnosa korisnika i davatelja usluga te znanstvenih i javnih institucija sa ciljem unaprijeđena brige o ugroženim kategorijama stanovništva, podizanju kvalitete života, unaprjeđenju standarda i kvalitete usluga u turizmu i ugostiteljstvu.

Potaknuti činjenicom da Hrvatska kao zemlja u kojoj je turizam jedna od najvažnijih djelatnosti ima posebnu odgovornost djelovati u razvoju kvalitete, ali i brige o svojim gostima sa specifičnim potrebama, grupa eksperata za nutricionizam, zdravstvo i gospodarski razvoj na inicijativu Diane Gluhak, magistre nutricionizma pokrenula je aktivnosti za realizaciju projekta Healthy Meal Standard (u daljnjem tekstu: HMS).
Healthy Meal Standard (HMS) je stručna i sustavna edukacija i standardizacija s ciljem ostvarivanja certifikata, koja uključuje i zdravstveni meni prilagođen zdravstvenim potrebama u turističkim objektima, hotelima, restoranima, ali i lječilištima, specijalnim bolnicama, zatim dječjim vrtićima, školama i drugim javnim i privatnim ustanovama koje poslužuju hranu, a kojima je cilj ponuditi prehranu za osobe sa posebnim prehrambenim potrebama.
Na svojoj sjednici Odbora za praćenje i primjenu standarda prehrane u javnoj upotrebi u Hrvatskoj (u danjem tekstu Odbor), Udruge Zdravi Obrok Hrvatska koja obnaša funkciju dobrovoljne regulative, održanoj 16.ožujka 2016. ovlašteni predstavnici zainteresiranih institucija i organizacija upoznati su sa skup načelima i procedurama u standardizaciji s ciljem ostvarivanja certifikata, koja uključuje i zdravstveni meni prilagođen zdravstvenim potrebama u turističkim objektima.Više