O Udruzi

Zdravi Obrok Hrvatska je udruga koja ima misiju promicanja nutricionizma i nutricionističkih načela kroz svoje djelovanje s ciljem ostvarenja ciljeva: unaprijeđenja brige o ugroženim kategorijama stanovništva, podizanju kvalitete života, te unaprjeđenju standarda i kvalitete usluga u turizmu i ugostiteljstvu.

Tijela Udruge jesu:

1. SKUPŠTINA
2. PREDSJEDNIK
3. ODBOR ZA STVARANJE I PRIMJENU STANDARDA PREHRANE U JAVNOJ UPOTREBI U HRVATSKOJ
4. ZNANSTVENO, SAVJETODAVNO VIJEĆE – ODBOR STRUČNJAKA

Predsjednik Udruge Zdravi Obrok Hrvatska je Diana Gluhak mag.nutr.

 

Ciljevi udruge Zdravi Obrok Hrvatska:

 • Poticanje, provođenje i sudjelovanje u znanstvenim i stručnim aktivnostima, istraživanjima i projektima koji promoviraju, reguliraju i implementiraju standarde hrane namijenjene grupama sa posebnim prehrambenim potrebama i navikama.
 • Razvijanje partnerskih odnose sa stručnim i znanstvenim institucijama koje se bave nutricionizmom, medicinskim istraživanjima na području utjecaja hrane na bolje funkcioniranje organizma.
 • Poboljšanje suradnje pojedinca i tima i suradnja unutar samog tima te povećanje efikasnosti komunikacije među učesnicima projekata.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na istraživanju i standardiziranju nutricionističkog utjecaja na bolje funkcioniranje organizma niza specifičnih grupa.

 

Djelatnosti udruge Zdravi Obrok Hrvatska:

 • Organiziranje edukacije i savjetovanja o prehrambenim navikama, potrebnim promjenama
 • Okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi rasprava o utjecaju pojedinih namirnica i njihovih sastava na funkcioniranje organizama
 • Organiziranje predavanja, seminara, javnih tribina i radionica
 • Osmišljavanje i izvođenje znanstvenih projekata na području standardizirane prehrane
 • Izdavanje promidžbenih materijala i različitih vrsta publikacija s područja djelatnosti udruge, sukladno zakonu
 • Suradnja sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje
 • Razvijanje partnerskih odnosa i suradnje sa udrugama koje pružaju usluge prehrane kakva su udruženja hotela i restorana.
 • Suradnja sa organizacijama i ustanovama, međunarodna suradnja i članstvo u međunarodnim srodnim organizacijama s ciljem standardizacije implementacije i certifikacije prehrane za posebne potrebe suradnja uz sudjelovanje u radu medija javnog informiranja.

Gospodarska djelatnost Udruge sukladno odluci Skupštine je izdavanje raznih vrsta publikacija.